Bátaszék, Cikádor
Bátaszék első írásos említése: 1391: Zek. A régi magyar zék = szik szóból származik. Előtagja a közeli Báta helységről vonódott át, amely a Báta víznévből keletkezett. A környék ősidők óta lakott vidék volt, kelta, római, hun, avar, stb. leleteket is találtak közeli helyeken.

A honfoglalást követően fejedelmi majd királyi birtok e vidék. Az 1015-ben a Pécsváradi apátság alapító levelében említett közeli Bátatő halászfalu valószínűleg besenyő telep volt az első időkben. / Ott Szent László király 1093-ban alapított bencés apátságot. /

Bátaszéken Szent István idejében több falu építhetett közös templomot a "10 falu építsen egy templomot" törvény szerint. A kora Árpádkori temető a mai Hősök tere alatt volt. II. Géza királyunk 1142-ben telepített ciszterci szerzeteseket, akik monostort és háromhajós román stílusú bazilikás apátsági templomot építettek itt. Ez volt a ciszterci szerzetesrend első kolostora Magyarországon. A helyet a középkori oklevelekben Cikador, Czikador néven említették, egyesek szerint ez a név a cisztercivel van rokonságban, mások szerint a cikafa = tölgyfa a névadó szó. A ciszterciek a modern földművelési és szőlőtermesztési módszerek elterjesztésével felvirágoztatták a környéket. 1242 márciusában egy portyázó tatár csapat felgyújtotta a monostort és az apátsági templomot. A ciszterciek újjáépítették a kolostort és a templomot, de teljesen nem tudták kiheverni a veszteségeket, ezért a kegyúr, Zsigmond király 1419-ben a Balkánról a török elől menekülő bencés szerzeteseket telepített a cikádori monostorba. A törökök Buda elfoglalása után a kolostort és a templomot várrá és dzsámivá alakították át, és palánkvárral vették körül. A török kiűzése után az elnéptelenedett vidékre németeket és szerbeket telepítettek az új birtokosok, és megindult a magyarok visszatelepülése is. A 18. század közepére Bátaszék jelentős mezővárossá fejlődött. Árpádkori temploma a 19. század közepére már nagyon rossz állapotba került, ezért új, neogótikus stílusú templomot építettek, 1903-ra készült el. A 12. századi templomot ekkor elbontották, alapfalai az 1995-2001 közötti helyreállítás óta láthatóak. Az I. világháború után a szerbek az új államba, Jugoszláviába költöztek, a németek nagy részét pedig a II. világháború után kitelepítették. Bátaszék lakossága szinte teljesen kicserélődött, bukovinai székelyek és a Felvidékről kitelepített magyarok népesítették be. / Fotók: 2009./       

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /