Munkács
Munkács első fennmaradt írásos említése 1150: Muncas. Személynévből keletkezett magyar névadással. A munka ószláv eredetű szó, eredeti jelentése: kín, baj, gyötrelem.

 Munkács már az ókorban is lakott hely volt, kőkori és vaskori leleteket, földsánccal övezett vaskori és kelta települést is találtak a közelben. A vár környékén a VI. században szlávok laktak. A mai vár helyén az első, fából épült őrtornyot honfoglaló őseink emelhették. A tatárjárás során a település elpusztult.

 Első kővárát, mely valószínűleg lakótorony volt, IV. Béla építtette, s a munkácsi birtokkal, sűrű erdőségekkel együtt Konstanca leányának hozományául adta. A tatárjárás után IV. Béla hospeseket telepített, Nagy Lajos románokat, majd ruténok költöztek be. A XIV. században királyi birtok. 1397-ben Zsigmond király Korjatovics Tódor podóliai litván fejedelemnek adományozta a podóliai fejedelmi jogokért cserébe, aki korszerű 4 bástyás lovagvárrá építette át a várat. Korjatovics halála után a tulajdonosok gyakran változtak, a XVI.-XVII. században a vár és a város is Erdélyhez tartozott. II. Rákóczi György balsikerű lengyelországi hadjárata után a lengyelek felgyújtották a várost. Ezt követően Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony építette ki mai formájára, hármas tagolódású alsó, középső és felsővárrá a várat. Zrínyi Ilona 2 évig sikeresen védte a habsburgok ellen. A Rákóczi szabadságharcban Munkács vára tartott ki legtovább, csak a szatmári békekötés után került habsburg kézre.

 Az 1848-49-es szabadságharc után börtön lett. A vár északi bástyáján 1896-ban 38 m magas piramison Turul madaras emlékművet állítottak, melyet a csehek 1918-ban leromboltak.  A vár Kárpátalja legépebben maradt vára. Nagyon szép, a palota egy részében kiállítások vannak. Sokan beszélnek magyarul, a kapunál is, a kapu melletti presszóban is. A városban sajátosan keverednek a különböző stílusú régebbi épületek és a későbbi foghíjbeépítések. Közel "U" alakú, hosszú sétálóutcája van.

 Munkács Trianon előtt magyar város volt kevés német és ruszin kisebbséggel. Szlovákok nem lakták, mégis egy "Csehszlovákia nevű képződményhez került. 1938-44 között ismét Magyarországhoz, utána 1991-ig "Szovjetunióhoz" tartozott. A 82.000-es iparosodott városban 7.000 magyar lakik.           

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.    / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /