Nagybecskerek
 Nagybecskerek első írásos említései az 1300-as évek elejéről maradtak fenn Bechekerek, Beche, Becke, Bechereky. A név magyar eredetű, valószínűleg egy Beche nevű személy kerek erdejéről származik. Egyes kutatók egy ótörök őrhely szóról eredeztetik. Akár mindkettő is igaz lehet, a személy neve közvetlenül is lehet török eredetű. A település mindenképpen Árpádkori, hiszen 1333-ban már plébániatemploma és papja is volt, aki 10 garas pápai tizedet fizetett a pápai tizedjegyzék szerint. A 16. század elején palánkvár épült, melyet a törökök 1551-ben foglaltak el. Bár többször is gazdát cserélt, véglegesen csak 1716-ban szabadult fel a török uralom alól. Ekkor már csak kis számú szerb menekült lakta, akik mellé a habsburgok, akik a Temesi bánságot külön kormányozták, további szerbeket, majd 1724-től kezdődően több ütemben németeket is telepítettek, s apránként magyar családok is jöttek Nagybecskerekre. 1769-ben Mária Terézia mezővárosi kiváltságokat adományozott a településnek. 1778-tól a vármegye rendszer visszaállításától kezdve Nagybecskerek ismét Torontál vármegye székhelye lett. 1807-ben tűzvész pusztította. 

 Trianon előtt, 1910-ben 26006 lakosából 9148 magyar, 8934 szerb, 6811 német, 456 szlovák, 339 román nemzetiségű volt. Mára a magyarok aránya 11 %-ra csökkent. A magyarok többségében katolikus vallásúak, Trianon óta Nagybecskerek római katolikus püspöki székhely. A neoromán stílusú rk. templom, katedrális 1866-68 között épült. A templom falait értékes festmények díszítik, két oltárképet Székely Bertalan festett. A freskókat 1885-86-ban festette Jozef Goigner becskereki festőművész. A városháza 1816-ban épült, mai neobarokk formáját 1887-ben nyerte el Pártos Gyula és Lechner Ödön munkája nyomán. A város szülötte volt Lázár Vilmos honvédezredes, aradi vértanú, emléktáblája a katedrálisban van elhelyezve. A főtéren állt Kiss Ernő honvédtábornok szobra, ő volt 1848-ban a bánáti magyar hadtest parancsnoka, Aradon őt is kivégezték. Trianon után a szerbek a szobrot "eltüntették", s helyére I. Péter szerb király lovasszobrát állították. / Fotók: 2009./

Videó a vimeon: http://vimeo.com/4290865    

Videó a youtuben: http://www.youtube.com/watch?v=X_GT1I0-nn4&feature=PlayList&p=94FD6D9E71D5C8C3&index=17           

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyban megtekinteni.     / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /