Pápa
Pápa első írásos említése: 1225: Papa. A magyarban gyakori személynévi névadás. A Papa nemzettséget valószínűleg egy a Gizella királyné kíséretével érkezett Papo nevű bajor lovag alapította, Ő kaphatott itt egy X. századi fejedelmi udvarházat Szent Istvántól. Új birtokosai a Garaiak a XV. század elején kővárat építettek a korábban valószínűleg földsáncokkal és palánkkal védett birtokközpont helyén. A török korban fontos végvár volt, külső földsánc védőövvel, patakkal, mocsárral. 1536-ban került a Török család, a híres törökverő, majd Konstantinápolyban raboskodó Török Bálint birtokába. 1543-ban és 1556-ban még sikerrel védték meg Martonfalvy Imre deák és Török Ferenc főkapitányok vezetésével, de 1594-ben Győr eleste után krími tatárok foglalták el. 1597-ben került vissza, ill. habsburg kézre. 1620-ban védői felesküdtek Bethlen Gábor fejedelemre, 1683-ban pedig Thököly Imre hűségére tértek védői, ekkor rövid időre török őrséget is befogadtak. Az Esterházyak 1655-ben vásárolták meg Pápát. 1705-ben Rákóczi fejedelem kurucai foglalták el, Bottyán János generális Pápára helyezte székhelyét. 1707-ben Rabutyin labancai felégették a várost. A kurucok 1709-ben átengedték az egész Dunántúlt. Galánthai gróf Esterházy Antal követte a fejedelmet Rodostóba, Pápát testvérei, József és Ferenc kapták meg. Ferenc, a fraknói grófi ág megalapítója a vár barokk kastéllyá építését kezdte el 1717-ben, de az építkezés még 1780-ban is tartott. A kastélyt 1945-ben az oroszok szállták meg, bútorait elégették, az épület "leamortizálták". 1959-ben kapta meg a város, most jelentős felújítási munkák folynak, egyes részeiben múzeum van, látványos programokkal, módszertani foglalkozásokkal. http://esterhazykastely.papa.hu/tortenet.php 

Pápa barokk város, a teljes városközpont felújítása folyamatban van. A híres kékfestő műhelyt 1786-ban alapította a Kluge család, múzeum. Pápa az Árpádkorban főesperesség székhelye volt, Árpádkori valószínűleg román stílusú temploma helyén épült a középkori gótikus, majd ennek helyén 1774-1795 között a mai barokk Szent István vértanú plébánia templom. A ferencesek a XV. században telepedtek meg Pápán, de 1559-ben a török veszély s a reformáció térhódítása miatt elhagyták a várost. 1660-ban tértek vissza, ezt követően épült templomuk és kolostoruk. 1707-ben ezeket is felégették a császáriak, 1764-ben épültek újjá. A kommunisták 1950-ben feloszlatták a rendet, a több ezer kötetes ferences könyvtárnak is nyoma veszett. A bencések temploma 1737-1742 között építették a pálos rendiek a korábbi kis pálos rendi templom helyére. A szép református templom a XX. században épült, 1941-ben szentelték fel.          

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyobb nézetben megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a főoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu /