Szigetvár
Szigetvár vára az Almás patak által közrefogott egykoron Lázár-szigetnek nevezett szigeten épült. A vár magját képező lakótornyot és az első palánkot a görög származású birtokos Antheminus Oswald építette 1420 körül, a család innen vette fel a Szigethi nevet. 1463-tól a Garai, 1471-től a Török családé. 1543-ban a török fogságba hurcolt Török Bálint felesége Ferdinánd kezére adta a várat. Megerősítették, sarkain földbástyákat s egy kőbástyát építenek, az árkokat kiszélesítik, a várost is palánkkal, sáncokkal vették körül.

1556-ban Ali budai pasa 41 napig ostromolta sikertelenül 25000 fős seregével a Horvát Márk kapitány által védett várat, majd Zrínyi és Nádasdy felmentő seregének érkezése hírére elvonult. Ferdinánd alig juttatott pénzt a vár helyreállítására, a vár kapitányai sorra lemondtak, de a falakat és a bástyákat végül sikerült valamelyest helyreállítani. Zrínyi Miklós is lemondott, de 1566-ban a hatalmas, mintegy 100.000 fős török sereg érkezésének hírére ismét elvállalta a vár védelmét. A várőrség 2.300 főből és kiegészítő mesterekből, családtagokból állt. Szulejmán hatalmas török serege 200 ágyúval kezdte meg az ostromot augusztus 7-én. Szeptember 7-re a vár védhetetlenné vált, Zrínyi Miklós megnyitotta a várkaput és megmaradt katonáival a török seregre rontott, hősi halált haltak. Az ostrom végét a török szultán sem érte meg, előtte meghalt, az utolsó napokban holttestét kitették a sátra mellé, így titkolva halálát a török sereg elől.

A törökök a bástyákat kőből kiépítve újjáépítették, s tartósan megtelepedtek a várban. 1689-ben szabadult fel harc nélkül, de csöbörből vödörbe. Habsburg, osztrák őrség váltotta fel a törököket, ők építették ki a kazamata rendszert. A 18. században elvesztette hadászati jelentőségét, Mária Terézia eladta a várat és a várost. Birtokosai voltak többek között Szily Ádám, Tolnai Festetich Lajos, a Weinckheim és az Andrássy család.

Szulejmán szultán szívét és belső részeit a közelben temették el. A törökök által épített márvány mauzóleumot a habsburgok elbontották. 1994-ben a szultán sátrának a helyén épült a Magyar-Török Barátság Parkja.

A várban múzeum van, a városka kellemes hely. / Fotók: 2010./   

Kattintson egy képre, ha szeretné nagyobb nézetben megtekinteni.  / Ha nem a nyitóoldalról érkezett, a nyitóoldal innen elérhető: www.magyarorszag-szep.hu  /